hasal

Farmaceuta ++
 • Content count

  3,632
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  83

hasal last won the day on November 8 2020

hasal had the most liked content!

Community Reputation

452 Excellent

About hasal

 • Rank

Informacje o użytkowniku

 • Płeć
  Mężczyzna
 • Uczelnia Wyższa
  nie dotyczy
 • Izba Aptekarska
  Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
 • Miejscowość
  ww
 • Województwo
  mazowieckie
 • Stanowisko
  Inne
 • Miejsce pracy
  inne

Recent Profile Visitors

1,166,380 profile views
 1. Hehehe znalazłem ciekawy zapis w jednym z przepisów - weź 3 buraki mogą być z ZPP
 2. La la la la la...

  1. Show previous comments  4 more
  2. Detrytus
  3. MPw

   MPw

   Se wyobraziłem hasala tańczącego makarenę. :-))

  4. PapaSmerf

   PapaSmerf

   ad vocem .... hasal zlituj się ...ręce połam a nie śpiewaj ;)

 3. Minecraft
 4. Powstał w tym roku
 5. I aby było jasne wszystko: "4b. Spotkanie w MZ w sprawie wprowadzenia opieki farmaceutycznej refundowanej. SIA otrzymała faxem zaproszenie z Ministerstwa Zdrowia podpisane, w imieniu ministra zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego, przez dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Artura Fałka, na spotkanie 22 lipca br. w sprawie koncepcji wprowadzenia refundowanej opieki farmaceutycznej w Polsce. Samo spotkanie jak stwierdził prezes SIA jest już pewnym osiągnięciem, gdyż było przez długi czas uzgadniane i nie dochodziło do skutku w związku z napiętym grafikiem pracy ministra Igora Radziewicza-Winnickiego. Na spotkanie została także zaproszona delegacja NIA (7 osó z prezesem NRA dr. Grzegorzem Kucharewiczem. Obecny był również ekspert specjalizujący się w tematyce opieki farmaceutycznej - dr hab. Agnieszki Skowron, także ekspert ds. rynku - dr hab. Katarzyna Szalonka. W przeddzień wizyty w ministerstwie (21 lipca 2015 r.), SIA wysłała mail’em koncepcję wprowadzenia refundowanej opieki farmaceutycznej w Polsce do MZ oraz do prezesa Grzegorza Kucharewicza. Przygotowano w wersji papierowej opracowanie, które otrzymały osoby obecne na spotkaniu, aby mogły zapoznać się z przedstawioną koncepcją i ją przedyskutować. W dokumencie znalazła się informacja o prawach autorskich SIA do projektu. Na spotkaniu obecni byli także autorzy projektu - mgr Grzegorz Zagórny oraz prezes SIA Piotr Brukiewicz. Spotkanie prowadziła Małgorzata Szelachowska - zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ. W projekcie m.in. omówiono sprawę umieszczenia na zewnątrz apteki stosownego (identycznego dla wszystkich aptek w Polsce) loga/znaku informującego o prowadzeniu przez aptekę refundowanej Oznaczenie to informowałoby, że dana apteka jest miejscem świadczenia tej nowej usługi zakontraktowanej w NFZ (podobnie jak w sytuacji znaku na posiadanie umowy na leki refundowane czy realizację wniosków na pieluchomajtki). Drugim miejscem; gdzie taką informację uzyskałby pacjent byłaby strona internetowa NFZ - analogiczne jak obecnie prezentowana lista świadczeniodawców posiadających umowę na środki pomocnicze. Koncepcja wprowadzenia refundowanej opieki farmaceutycznej zakłada również podpisanie umowy z płatnikiem, jakim jest NFZ, w celu prowadzenia rozliczeń i sprawozdań pomiędzy apteką a płatnikiem. Koncepcja zakłada, że umowa na prowadzenie opieki farmaceutycznej ma być nieskomplikowana. Umowa nie miałaby charakteru przetargowego. Ceny oferowane za konkretne usługi farmaceutyczne w ramach opieki farmaceutycznej mają być stałe i jednakowe dla wszystkich aptek. Spotkanie po początkowych rozmowach zostało szybko przerwane przez delegację NIA, która następnie opuściła pierwsze, tak ważne, spotkanie w tej sprawie, ku zaskoczeniu pozostałych jego uczestników. Niestety doszło do nieporozumienia, gdyż przedstawiony materiał miał charakter wewnętrzny i nie był dokumentem publicznym, a jak sama nazwa wskazuje jedynie projektem służącym do dalszych uzgodnień w gronie zaproszonych osób, a nie projektem końcowym do zatwierdzenia bez żadnej dyskusji i poprawek. Stąd potrzebne są dalsze pilne rozmowy, konsultacje i uzgodnienia. Celem dokumentu było zainicjowanie procesu i powołanie zespołu przy MZ do prac nad projektem refundowanej opieki farmaceutycznej. W tej sytuacji zachowanie jednej ze stron rozczarowało wszystkich pozostałych uczestników spotkania. Od wielu lat rozmawia się w środowisku aptekarskim o świadczeniu przez farmaceutów pracujących w aptekach usługi opieki farmaceutycznej, a ostatnio głosy w tej sprawie są coraz częstsze i mocniejsze. Dodatkowo projekt opracowano tak, aby został uchwalony tzw. „szybką ścieżką”, umieszczając proponowane zapisy w odpowiednich aktach prawnych. Następnego dnia po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia, prezes NIA wystosował pismo do ministra zdrowia, które neguje inicjatywę przedstawioną w projekcie i informuję stronę ministerialną, że tylko NRA posiada mandat do wypowiadania się w tej sprawie. W piśmie tym prezes Kucharewicz mija się z prawdą, gdyż Ustawa o izbach aptekarskich stanowi, że wszystkie okręgowe izby aptekarskie posiadają osobowość prawną, a więc mają prawo do samodzielnych działań w kwestiach istotnych dla środowiska. Dodatkowo w piśmie NIA zawarta jest krytyka SIA, która niejako proponuje rozluźnienie zakazu reklamy aptek. Przeciwnie, celem SIA jest wręcz wzmocnienie oraz niedopuszczenie do osłabienia zakazu reklamy aptek a proponowane w tej wersji koncepcji zapisy mają charakter propozycji do dalszej dyskusji. NIA krytykuje także pomysł wprowadzenia nowej umowy z NFZ. Odnosząc się do tzw. kontraktowania opieki farmaceutycznej jak już wcześniej stwierdzono, koncepcja opracowana przez SIA przewiduje podpisanie umowy apteki z NFZ (płatnikiem) w celu refundacji świadczonych w jej ramach usług opieki farmaceutycznej. Umowa nie ma mieć charakteru konkursu ofert, tj. przetargu, w którym wygrywa najniższa cena za usługę. Usługi w ramach opieki mają być jednakowo wycenione dla wszystkich aptek. SIA w związku z pismem NRA w trybie pilnym skierowała do ministra pismo wyjaśniające wszelkie niejasności. Głos zabrał prof. Dionizy Moska zwracając uwagę, iż obecnie zniknęło z aptek pojęcie „oświata zdrowotna”, która była wcześniej prowadzona w aptekach. Jego zdaniem ten projekt świetnie wypełnia powstałą lukę w zakresie szerzenia edukacji prozdrowotnej wśród społeczeństwa. Po wysłuchaniu sprawozdania ze spotkania, Prezydium Rady SIA uznało, że Śląska Izba Aptekarska nadal ma dążyć do wprowadzenia refundowanej opieki farmaceutycznej w Polsce i popierać działania prezesa Piotra Brukiewicza w tym zakresie. Prezydium postanowiło kontynuować prace nad wdrożeniem refundowanej opieki farmaceutycznej. Uchwałę podjęto jednogłośnie."
 6. Dopuszczam. A dopuszczasz do wiadomości to że Kuchar nie potrafi uzyskać dla nas niczego istotnego i kompromituje nas jako środowisko? A do tego conajmniej kilka ważnych aktywności uwalił albo wrzucił do zamrażarki. Kasiu on się skompromitował Bąbelkiem do cna. W umowie na użytkowanie auta w pierszej wersji jako użytkowników wpisał rodzinę. Zaraz będzie kolejny skok na kasę. Po 8 latach konwulsji centralny rejestr farmaceutów został oddany CSIOZ. A na posiedzeniach prezydium zabrania robić notatki. Nie wspomnę już o tym co o nim mówią dziennikarze, politycy i urzędnicy. Ani o tym o której godzinie towarzystwo śmierdzi alkoholem. Nie mam wątpliwości co do jakości tego co się dzieje. A kłopot polega na tym, że to tylko wierzchołek góry lodowej i prawdziwy obraz wyjdzie jeśli w końcu przyjdzie ktoś z innego rozdania bo na dzisiaj wszystko jest pięknie zamiatane pod dywan. Ostatnio odwołał umówione spotkanie z ludźmi którzy przylecieli do niego z całej europy - ot tak bo ma ważniejsze sprawy. Zakaz reklamy oddaję od dawna. Ale na 8 lat to jest bardzo mało w stosunku do skali szkodnictwa. A sztywne ceny NIE SĄ zasługą NIA. Nie da się obronić tego co robi Kuchar. W cywilizownym świecie tacy ludzie są poddani ostracyzmowi a środowisko potrafi uderzyć się w piersi i przyznać, że ma problem.
 7. Daj spokój - 8 lat niczego nie dało Ci nic do myślenia?
 8. Pływaczka DDRowska do swojego trenera: - Panie trenerze. Włosy mi rosną... - Gdzie? Na plecach? - Nie na jajkach
 9. Reklama - checked, odwrócony łańcuch - checked, 1% - checked, zabieramy się za OTC w sklepach

  1. MPw

   MPw

   :-)) A to niespodzianka! ;-)

  2. Wallander

   Wallander

   A jak już wszystko będzie checked Prezes powie "Murzyn zrobił swoje, Murzyn może wracać na kasę".

 10. Mały może więcej

  1. Wallander

   Wallander

   Nie liczy się wielkość tylko technika.

 11. Co wy. Jak temat zysków z eksportu się skończy większość tych co robią na tym kokosy sobie pójdzie. Przecież nie będą na marży aptecznej jechać.
 12. Na bank facet, na bank