1mg

Farmaceuta
  • Content count

    14
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

Status Updates posted by 1mg

  1. hej, jak jest teraz z rp 100%? pesel wymagany się staje? te recepty też się będzie gdzieś raportować tak samo jak refundowane?